ZAMÓWIENIA

20.01.2021 Wykonywanie napraw oraz przeglądów wózków transportowych, podnośników i innych urządzeń dźwigowych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.1.2021

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl

Wynik postępowania