ZAMÓWIENIA

13.01.2021 Sukcesywne dostawy zacisków hamulcowych do taboru autobusowego po kapitalnym remoncie oraz przekazanie niesprawnych zacisków przez Zamawiającego

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.153.2020

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl

Wynik postępowania