ZAMÓWIENIA

18.11.2020 Sukcesywne dostawy płynów i żeli dezynfekujących

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.170.2020

  SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl