ZAMÓWIENIA

14.10.2020 Dostawa paczek mikołajowych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.139.2020

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl

Wynik postępowania