Wstępne konsultacje rynkowe / Dialog techniczny

07.07.2021 Dostawa 30 sztuk zeroemisyjnych niskopodłogowych standardowych autobusów komunikacji miejskiej i 10 sztuk zeroemisyjnych niskopodłogowych przegubowych autobusów komunikacjimiejskiej zasilanych wodorem

Data zakończenia: -
Status: rozpoczęty
Znak sprawy: LP.281.64.2021

 Podmioty zainteresowane udziałem w konsultacjach, proszone są o złożenie do dnia 19.08.2021 r. wypełnionego i podpisanego formularza „Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Zgłoszenie może być złożone w formie elektronicznej (formularz zgłoszenia podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo w formie dokumentowej (np. skan formularza podpisanego pisemnie, formularz podpisany profilem zaufanym, podpisem osobistym).

Zgłoszenie składa się drogą elektroniczną na adres e-mail:

-         zamowienia@mpk.krakow.pl albo

-         za pośrednictwem platformy zakupowej https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/app/login. Zgłoszenie za pośrednictwem platformy wymaga założenia konta. Rejestracja i korzystanie z konta jest bezpłatne.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, uczestnik postępowania winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie S.A. - tel. +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl