OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

21.03.2023 Sprzedaż autobusów Solaris Urbino 12 - 7 szt

Data zakończenia:12.04.2023 09:04:00
Status: zakończony
Znak sprawy: PN.233.1.2023

Ogłoszenie o sprzedaży

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusów Solaris Urbino 12

 

Lp

Marka

Nr wew.

 Nr rej.

Rok prod.

Typ silnika

EUROx

Numer VIN

Skrzynia biegów

Przebieg w km

Cena minimalna netto

Wadium

1

Solaris Urbino 12 III

BU851

KR714HA

2008

DAF PR 183 S2

EURO 5

SUU2411618BPN1620

VOITH D 854.5

1036538

23000

2300

2

Solaris Urbino 12 III

BU852

KR126HC

2008

DAF PR 183 S2

EURO 5

SUU2411618BPN1621

VOITH D 854.5

1028694

23000

2300

3

Solaris Urbino 12 III

BU853

KR972HA

2008

DAF PR 183 S2

EURO 5

SUU2411618BPN1622

VOITH D 854.5

1114562

23000

2300

4

Solaris Urbino 12 III

BU854

KR079HC

2008

DAF PR 183 S2

EURO 5

SUU2411618BPN1623

VOITH D 854.5

1048902

23000

2300

5

Solaris Urbino 12 III

BU855

KR837HA

2008

DAF PR 183 S2

EURO 5

SUU2411618BPN1624

VOITH D 854.5

1007517

23000

2300

6

Solaris Urbino 12 III

BU859

KR973HA

2008

DAF PR 183 S2

EURO 5

SUU2411618BPN1628

VOITH D 854.5

1085901

23000

2300

7

Solaris Urbino 12 III

BU872

KR309HW

2008

DAF PR 183 S2

EURO 5

SUU2411618BOO6910

VOITH D 854.5

1251242

23000

2300

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej kwocie na każdy licytowany autobus na konto MPK S.A. w Santander Bank Polska S.A. Oddział w Krakowie nr 77 1090 2053 0000 0001 4392 4324 i złożenie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z ofertą kupna (załącznik nr 1) i oświadczeniem (załącznik nr 2).

 

Termin składania ofert: 12.04.2023 r. do godz. 8.30 – decyduje data i godzina wpływu oferty (oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane).

Ofertę kupna należy złożyć lub przesłać na adres: Biuro Obsługi Klienta MPK S. A. w Krakowie (parter) ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków w terminie do dnia 12.04.2023 do godziny 8:30, w zabezpieczonej przed otwarciem, nieprzezroczystej kopercie, wraz z dokładną nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę opisanej:

„Przetarg na sprzedaż autobusów. Nie otwierać przed dniem 12.04.2023r. godz. 9:00”

 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2023 r. o godz. 09:00 (bez udziału oferentów). Wybór oferenta nastąpi na podstawie najkorzystniejszej (najwyższej) zaoferowanej ceny netto. Wszystkie oferty poniżej wskazanej minimalnej ceny netto zostaną odrzucone.

 

Informacje na temat stanu technicznego, miejsca oględzin i odbioru:
Stacja Obsługi Autobusów Bieńczyce, ul. Kornela Makuszyńskiego 34
Szczepaniak Piotr tel.: 12 254 17 03 lub 887 708 130 e-mail: pszczepa@mpk.krakow.pl
Oględziny po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

Informacje na temat przetargu:
Dubiel Kamil tel.: 12 254 15 37 lub 885 341 651 e-mail: kdubiel@mpk.krakow.pl

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, unieważnienia lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatów. W każdym z przypadków może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyny.

 

Szczegóły dotyczące sprzedaży autobusów dostępne są w Regulaminie przetargu – do pobrania w załącznikach.

 

Formularz oferty (załącznik 1) – do pobrania w załącznikach

Oświadczenie (załącznik 2) - do pobrania w załącznikach