Aktualności

08.11.2021

Stacja Obsługi Autobusów Wola Duchacka zwyciężyła w konkursie BHP

 

W oficjalnym podsumowaniu konkursu o tytuł Najlepszej Stacji Obsługi za okres wiosna-lato 2021 roku, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwsze miejsce i tytuł najlepszej stacji zdobyła Stacja Obsługi Autobusów Wola Duchacka. Drugie miejsce uzyskała Stacja Obsługi Tramwajów Podgórze, a trzecie Stacja Obsługi Autobusów Płaszów. Wręczenie nagród dla kierowników tych obiektów odbyło się 8 listopada 2021 roku w siedzibie MPK SA w Krakowie przy ul. J. Brożka 3. Dyplomy i nagrody finansowe dla zwycięzców wręczył Mariusz Szałkowski, wiceprezes zarządu MPK SA. Tomasz Moździerz, kierownik zwycięskiej Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka otrzymał także specjalną statuetkę, ufundowaną przez związki zawodowe funkcjonujące w MPK SA w Krakowie.

Celem tego konkursu organizowanego od wielu lat przez MPK SA jest poprawa warunków pracy, systematyczne utrzymanie na stanowiskach porządku i czystości oraz zmniejszenie liczby wypadków przy pracy. W okresie trwania konkursu była przeprowadzana regularna ocena każdej ze stacji. Oceniana była m.in. czystość, a także ład i porządek na stanowiskach pracy. W obecnym czasie pandemii COVID-19 komisja sprawdzała także ze szczególna starannością stosowanie się do obowiązujących zasad sanitarnych.

Konkurs na najlepszą stację obsługi organizowany jest w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie już od kilkudziesięciu lat. Kierownicy trzech najlepszych stacji otrzymują nagrody finansowe, które są przeznaczane na inwestycje poprawiające warunki pracy. Po tym konkursie uzyskane środki zostaną wydane na poprawę oświetlenia w Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka, monitoring w części magazynowej Stacji Obsługi Tramwajów Podgórze oraz remont pomieszczenia, z którego korzystają mistrzowie Stacji Obsługi Autobusów Płaszów.