Aktualności

09.06.2021

MPK SA w Krakowie wyróżnione za działania CSR

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie zostało wyróżnione Białym Listkiem CSR  (Corporate Social Responsibility) przyznawanym przez tygodnik „Polityka” wspólnie z firmą doradczą Deloitte. To prestiżowe wyróżnienie krakowski przewoźnik otrzymał za odpowiedzialne podejście do prowadzonej działalności biznesowej oraz spełnienie wysokich standardów CSR, dotyczących m.in. ładu korporacyjnego, praw człowieka, relacji z pracownikami, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej oraz zaangażowania społecznego. W tegorocznej, dziesiątej już edycji ze­stawienia, wzięła udział rekordowa liczba firm. 

Krakowski przewoźnik został znalazł się wśród liderów firm działających w Polsce, które wdrażają zintegrowane modele za­rządzania, obejmujące m.in. kwestie jakości, za­rządzania środowiskowego i bezpieczeństwa pracowni­ków. Organizatorzy tego rankingu podkreślili także, że firmy biorące udział w ze­stawieniu to liderzy, którzy decydują się podejmować działania w zakresie zrów­noważonego rozwoju i odpo­wiedzialnego biznesu w spo­sób strategiczny. Co ważne, w osiągnięciu tych celów nie przeszkodziła pandemia COVID-19.

 

W tym roku odbyła się już dziesiąta edycja przyznawania Listków CSR Polityki. Warto przypomnieć, że MPK SA już po raz trzeci zostało wyróżnione Listkiem CSR Polityki. W 2012 roku krakowski przewoźnik otrzymał Srebrny Listek CSR, a w 2015 Biały Listek CSR.