Aktualności

20.06.2013

Eksperci rozmawiali o finansowaniu komunikacji miejskiej

 

 

Finansowanie komunikacji miejskiej było głównym tematem dyskusji ekspertów z całej Polski, podczas komisji ekonomicznej, która odbyła się w Krakowie w dniach 19-20 czerwca. Jej organizatorami była Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie.

O źródłach finansowania inwestycji w komunikacji miejskiej mówił podczas komisji Rafał Świerczyński, wiceprezes MPK SA w Krakowie. Jest to bardzo ważne, bo dotyczy przede wszystkim zakupu i modernizacji tramwajów i autobusów. W Krakowie te sposoby finansowania inwestycji są różne. Pieniądze pochodzą m.in. z funduszy Unii Europejskiej, kredytów, leasingu finansowego. Równie ważne są źródła wewnętrzne, które MPK SA w Krakowie przeznacza na inwestycje, czyli przede wszystkim tzw. amortyzacja (zawarta w stawce przewozowej), wpływy ze sprzedaży powierzchni reklamowej oraz wpływy ze świadczenia różnego rodzaju usług, np. wynajęcia pojazdów. To jak wielką rolę odgrywają w Krakowie środki unijne najlepiej widać w przypadku zakupu nowych tramwajów. W ciągu ostatnich kilku lat MPK SA w Krakowie korzystając z tej możliwości kupiło 48 nowoczesnych wagonów, których wartość sięga ok. 400 mln zł. Bardzo ważne w przypadku inwestycji w komunikacji miejskiej jest ich długoterminowe planowanie, co zapewnia ograniczenie kosztów .

- Warto także brać pod uwagę zastosowanie instrumentów pochodnych w finansowaniu inwestycji, które umożliwiają przede wszystkim zabezpieczenie i stabilizację planów finansowych spółki oraz miasta w przypadku różnego rodzaju wzrostu kosztów np. paliwa czy oprocentowania kredytów - mówił podczas komisji Rafał Świerczyński.

W odniesieniu do kosztów, jakie generuje komunikacja miejska oraz do tego jaki ma to wpływ na budżet całego miasta w swojej prezentacji odniósł się Lesław Fijał, skarbnik miasta Krakowa. W swoich pierwszych słowach podkreślił, że nie ma takiej usługi, której świadczenie nie generowałoby kosztów. Dotyczy to także komunikacji miejskiej. W Krakowie wpływy ze sprzedaży biletów pokrywają ok. 60 proc. kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

- W związku z tym, że wpływy ze sprzedaży biletów nie pokrywają kosztów utrzymania komunikacji, to w budżecie trzeba znaleźć środki na pokrycie tej różnicy – mówił Lesław Fijał.

Podczas komisji ekonomicznej zabrali też głos producenci tramwajów. Przedstawiciel firmy Bombardier Transportation, Waldemar Agaciak zwracał uwagę na sposoby finansowania zakupu taboru tramwajowego. Podkreślał, że równie istotny jak sam zakup jest także koszt utrzymywania taboru tramwajowego podczas eksploatacji.