Aktualności

15.10.2012

„Bezpieczny powrót” nocnymi tramwajami

Straż Miejska Miasta Krakowa oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie, przeprowadziły w nocy z piątku na sobotę (w godzinach 23.00 do 05.00), akcję mającą na celu zapewnienie porządku oraz bezpieczeństwa na trasach linii nocnych tramwajów nr 64 i 69.

W akcji wzięło udział 18 strażników miejskich oraz 4 inspektorów ruchu MPK.
 
Celem działań była eliminacja zachowań niezgodnych z prawem, uciążliwych i budzących dyskomfort mieszkańców poruszającymi się komunikacją nocną (zakłócanie spokoju i porządku publicznego, spożywanie alkoholu w pojazdach i na przystankach komunikacji miejskiej, wybryki chuligańskie, itp.). Jednocześnie w akcji wzięli udział kontrolerzy biletów.                      
 
Strażnicy miejscy poruszali się w radiowozach współpracując z inspektorami ruchu MPK znajdującymi się w tramwajach. Reagowano szybko i skutecznie na każdy przypadek łamania prawa. W tym celu wykorzystywano także monitoring w tramwajach oraz monitoring miejski obsługiwany przez pracowników Straży Miejskiej.
 
Zadania realizowane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej:
  • zapewnienie spokoju i porządku publicznego w kontrolowanym rejonie, kontrola pętli początkowych i końcowych dla linii Nr 64: Plac Centralny i Bronowice Małe, natomiast dla linii Nr 69: Nowy Bieżanów i Krowodrza Górka, pod kątem gromadzenia się osób nietrzeźwych i agresywnych, malowania graffiti, kradzieży gablot z rozkładami jazdy, niszczenia koszy na śmieci i ławek,
  • kontrola wszystkich przystanków w wyznaczonym rejonie pod kątem gromadzenia się osób nietrzeźwych i agresywnych, malowania graffiti, kradzieży gablot z rozkładami jazdy, niszczenia koszy na śmieci i ławek oraz śmiecenia
  • współdziałanie z inspektorami MPK w podejmowaniu interwencji ujawnianych w tramwajach,
  • kontrolowanie pojazdów komunikacji miejskiej oraz patrolowanie okolic przystanków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przypadki niszczenia mienia, spożywania napojów alkoholowych, zakłócania spokoju i porządku publicznego, bezprawnego naklejania ogłoszeń, palenia tytoniu, a w szczególności dewastacji pojazdów komunikacji miejskiej, automatów Krakowskiej Karty Miejskiej oraz wiat przystankowych,
  • reagowanie na utrudnianie ruchu pojazdów komunikacji miejskiej,
  • reagowanie na parkowanie pojazdów na przystankach komunikacji miejskiej,
 
Oceniając przeprowadzone działania należy podkreślić, że główne założenia zostały zrealizowane. Strażnicy miejscy skupili się na eliminacji zachowań niezgodnych z prawem i najbardziej uciążliwych dla mieszkańców poruszających się komunikacja nocną.
 
Nie zaobserwowano przypadków utrudniania ruchu pojazdów komunikacji miejskiej lub parkowania na przystankach. Dużo czasu zajmowała asysta strażników przy legitymowaniu przez kontrolerów osób poruszających się tramwajem bez biletów. Często agresywne wobec kontrolerów osoby na widok patrolu zachowywały się spokojnie. Nie stwierdzono rażących przypadków łamania prawa, a ruch tramwajów odbywał się płynnie i bez zakłóceń.
 
Strażnicy miejscy prowadząc działania nałożyli 19 mandatów karnych na kwotę – 1850 zł (przede wszystkim za zakłócanie spokoju i porządku publicznego, spożywanie alkoholu i palenie tytoniu na przystankach lub w pojazdach komunikacji miejskiej oraz za zaśmiecanie), sporządzili 4 notatki pod wniosek o ukaranie do sądu, pouczyli 4 osoby, przewieźli
1 nietrzeźwego do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, 1 osobę przekazali pogotowiu ratunkowemu. Kontrolerzy biletów nałożyli 84 opłaty dodatkowe pasażerom, którzy nie posiadali ważnego biletu.
 
Mężczyzna, który wprowadził w błąd strażników miejskich oraz funkcjonariuszy Policji co do danych osobowych, został przebadany daktyloskopijnie. Zatrzymany został przez Policję na 48 godzin.
 
Marek Anioł