Aktualności

17.09.2010

MPK pożycza z EBI 150 mln zł

W piątek, 17 września Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie podpisało umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Dzięki niej krakowski przewoźnik na bardzo korzystnych warunkach otrzyma 150 mln zł kredytu. Pieniądze w całości zostaną przeznaczone na finansowanie projektu unijnego „Zintegrowany transportu publiczny w aglomeracji krakowskiej – etap II”.

- Kredyt, który zaciągamy w EBI jest w tej chwili najkorzystniejszą pożyczką na rynku. Ma najniższe oprocentowanie – wyjaśnia Zbigniew Palenica, wiceprezes MPK S.A. w Krakowie.

Podpisanie umowy z EBI poprzedziło podpisanie umowy kredytowej z innym bankiem, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (gwarantuje on MPK S.A. 99 mln zł). Aby móc wypłacić pieniądze potrzebna jest jeszcze tzw. umowa wsparcia, którą krakowski przewoźnik i europejskie banki podpiszą z Gminą Miejską Kraków.

Pieniądze pochodzące z kredytów zostaną w całości przeznaczone na pokrycie wkładu własnego beneficjenta projektu. 

„Zintegrowany transportu publiczny w aglomeracji krakowskiej – etap II”, składa się: z budowy nowej linii tramwajowej, zakupu 24 nowoczesnych tramwajów oraz przebudowy ul. Długiej. Całkowita wartość projektu to 430 mln zł (184 mln zł będzie pochodzić z unijnych funduszy, jako bezzwrotne dofinansowanie).Wszystkie zadania są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.