Aktualności

05.10.2009

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie wspomagane przez IFS Applications

 

W Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie IFS, globalny dostawca aplikacji dla przedsiębiorstw, wdrożył system IFS Applications. Wdrożenie objęło następujące moduły: IFS Finanse, IFS Dystrybucja, IFS Remonty, IFS Sprzedaż i Serwis oraz IFS Zasoby Ludzkie i IFS Płace. Z IFS Applications korzysta obecnie 159 użytkowników. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie powstało w 1997 roku, po przekształceniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.. Jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej realizującym usługi przewozowe na terenie aglomeracji krakowskiej poprzez 148 linii autobusowych (w tym 58 linii podmiejskich) oraz 25 linii tramwajowych. Przedsiębiorstwo dysponuje taborem obejmującym 423 wagony tramwajowe oraz 512 autobusów. Obecnie MPK w Krakowie zatrudnia ponad 2 500 pracowników, w tym około 1 300 kierowców i motorniczych. Oprócz usług komunikacyjnych Spółka prowadzi działalność usługową, gospodarczą i handlową.

Wdrożenie IFS Applications w MPK w Krakowie objęło najważniejsze obszary działalności przedsiębiorstwa, w tym: zarządzanie procesami wewnętrznymi, kontroling finansowy, planowanie remontów, monitorowanie stanu magazynów, zarządzanie zasobami ludzkimi i obsługę płac. Wdrożenie systemu IFS Applications usprawniło obieg informacji w firmie, wpłynęło również na obniżenie kosztów obsługi informatycznej spółki.

„Na decyzję o zakupie i wdrożeniu nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie wpłynęła bogata funkcjonalność systemu pozwalająca na obsługę skomplikowanych procesów biznesowych zachodzących w firmie branży komunikacyjnej, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz zespół doświadczonych konsultantów. Wybór IFS Applications poprzedzony został dogłębną analizą potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa” – powiedział Andrzej Bilski, kierownik działu Informatyki w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie.

 W krakowskim MPK wykorzystywane są następujące moduły IFS Applications: IFS Finanse, IFS Dystrybucja, IFS Sprzedaż i Serwis, IFS Remonty, IFS Zasoby Ludzkie oraz IFS Płace. Z systemu IFS Applications korzysta obecnie 159 użytkowników. 

„Przedsiębiorstwa komunikacyjne są firmami o szerokim profilu działalności, złożonej strukturze jak również charakteryzują się także dużym zatrudnieniem. Obok działalności usługowej (przewóz osób) prowadzą również działalność serwisową (naprawy taboru) oraz magazynową. Systemy klasy ERP wspomagające zarządzanie pozwalają w przedsiębiorstwie tego typu na lepsze wykorzystanie zasobów i wpływają na poziom świadczonych usług” – powiedział Marcin Taranek, prezes Zarządu IFS CEE. 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie otrzymało nominację w kategorii sektor publiczny w konkursie Lider Informatyki 2009 organizowanym przez redakcję magazynu Computerworld. Konkurs Lider Informatyki wyłania przedsiębiorstwa i instytucje odnoszące sukcesy w dziedzinie informatyzacji. Organizowany jest od 13 lat i jest najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem konkursowym branży IT w Polsce. Więcej informacji na temat konkursu Lider Informatyki 2009 znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.computerworld.pl/lider/2009/konkurs.html    

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. (www.mpk.krakow.pl)

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie powstało w 1997 roku, po przekształceniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.. Krakowskie MPK jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej realizującym usługi przewozowe na terenie aglomeracji krakowskiej poprzez 148 linii autobusowych (w tym 58 linii podmiejskich) oraz 25 linii tramwajowych. Przedsiębiorstwo dysponuje taborem obejmującym 423 wagony oraz 506 autobusów. Obecnie MPK w Krakowie zatrudnia ponad 2 500 pracowników, w tym około 1 300 kierowców i motorniczych.

IFS i IFS Applications™ (www.IFSWORLD.com)

IFS (XSSE: IFS) - globalny dostawca aplikacji biznesowych - oferuje systemy informatyczne klasy ERP wspierające zarządzanie umożliwiające organizacjom szybkie reagowanie na zmiany rynkowe. Rozwiązania IFS umożliwiają elastyczną alokację zasobów w celu poprawy efektywności biznesowej oraz uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Założona w 1983 r. firma IFS jest pionierem rozwiązań informatycznych opartych na architekturze komponentowej, która ułatwia wdrożenie, eksploatację i aktualizację systemu. System IFS Applications dostępny jest w 54 krajach w 23 wersjach językowych. IFS posiada ponad 600 tys. użytkowników w siedmiu kluczowych sektorach. Są t lotnictwo i obronność, motoryzacja, przemysł maszynowy, produkcja procesowa, sektor konstrukcyjno-budowlany, dystrybucja detaliczna i hurtowa, energetyka oraz sektor użyteczności publicznej i telekomunikacji.

IFS Applications zapewnia rozszerzoną funkcjonalność ERP zawierającą: CRM, zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM), zarządzanie cyklem życia produktów (PLM), efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) oraz obsługę techniczną, naprawy i remonty (MRO).

W rankingach zachodnich dostawców systemów klasy ERP w Polsce IFS jest w pierwszej trójce. IFS obsługuje na terenie Polski ponad 160 klientów z 4 biur własnych. Do grupy klientów IFS w Polsce należą m.in.: Złomrex S.A., Slovnaft S.A., Kopex S.A., PGE Elektrownia Bełchatów S.A., Międzynarodowe Targi Poznańskie S.A., Południowy Koncern Energetyczny S.A., Transsystem S.A., Nestle Waters Polska S.A., Hutmen S.A., PRM Mosty Łódź S.A., Śnieżka S.A., Stocznia Marynarki Wojennej S.A. i wiele innych firm.