Aktualności

10.05.2024

Stacja Obsługi i Remontów najlepsza w konkursie BHP organizowanym przez MPK w Krakowie


Mamy rozstrzygnięcie kolejnej edycji konkursu organizowanego przez MPK SA w Krakowie, którego celem jest poprawa warunków pracy, systematyczne utrzymanie na stanowiskach porządku i czystości oraz zmniejszenie liczby wypadków przy pracy. W okresie trwania konkursu była przeprowadzana regularna ocena każdej z pięciu stacji tramwajowych i autobusowych oraz Stacji Obsługi i Remontów. Oceniana była m.in. czystość, a także ład i porządek na stanowiskach pracy. Komisja sprawdzała także m.in. stan apteczek pierwszej pomocy, a także dostęp do hydrantów, oznakowanie i dostęp do dróg ewakuacyjnych.

Pierwsze miejsce i tytuł Najlepszej Stacji Obsługi w MPK SA w Krakowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy za ostatnie pół roku, zdobyła Stacja Obsługi i Remontów. Drugie miejsce uzyskała Stacja Obsługi Autobusów Bieńczyce, a trzecie Stacja Obsługi Autobusów Wola Duchacka.

Oficjalne podsumowanie konkursu i wręczenie nagród dla kierowników tych obiektów odbyło się 10 maja (piątek) w siedzibie MPK SA w Krakowie przy ul. J. Brożka 3. Dyplomy i nagrody finansowe dla zwycięzców wręczył Mariusz Szałkowski, wiceprezes zarządu MPK SA. Kierownik najlepszej stacji, Jacek Kołodziej, otrzymał także specjalną statuetkę, którą wręczył przedstawiciel związków zawodowych funkcjonujących w MPK SA w Krakowie.  Bardzo dobrych wyników w konkursie gratulował wszystkim kierownikom stacji Sławomir Suchoszek, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.  

Konkurs na najlepszą stację obsługi organizowany w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie ma już ponad 50-letnią tradycję. Kierownicy trzech najlepszych stacji otrzymują nagrody finansowe, które są przeznaczane na inwestycje poprawiające warunki pracy.