Aktualności

14.11.2023

Stacja Obsługi Autobusów Płaszów najlepsza w konkursie BHP

 


 

Pierwsze miejsce i tytuł Najlepszej Stacji Obsługi w MPK SA w Krakowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy za ostatnie ponad pół roku, zdobyła Stacja Obsługi Autobusów Płaszów. Drugie miejsce uzyskała Stacja Obsługi Autobusów Wola Duchacka, a trzecie Stacja Obsługi Tramwajów Podgórze. Oficjalne podsumowanie konkursu i wręczenie nagród dla kierowników tych obiektów odbyło się 13 listopada w siedzibie MPK SA w Krakowie przy ul. J. Brożka 3.

Celem tego organizowanego od wielu lat konkursu jest poprawa warunków pracy, systematyczne utrzymanie na stanowiskach porządku i czystości oraz zmniejszenie liczby wypadków przy pracy. W okresie trwania konkursu była przeprowadzana regularna ocena każdej ze stacji. Oceniana była m.in. czystość, a także ład i porządek na stanowiskach pracy. Komisja sprawdzała także m.in. stan apteczek pierwszej pomocy, a także dostęp do hydrantów, oznakowanie i dostęp do dróg ewakuacyjnych

Dyplomy i nagrody finansowe dla zwycięzców wręczył Mariusz Szałkowski, wiceprezes zarządu MPK SA.

- Najważniejszym efektem tego konkursu jest systematyczne poprawianie warunków dla naszych pracowników. Najlepsze stacje są nagradzane finansowo, a ich kierownicy sami mogą zdecydować na co przeznaczyć pieniądze. Ważne, aby służyło to pracownikom – powiedział Mariusz Szałkowski, wiceprezes zarządu MPK SA w Krakowie podczas wręczania nagród.

Kierownik najlepszej stacji obsługi Krzysztof Wieczorek otrzymał także specjalną statuetkę, którą wręczyli przedstawiciele związków zawodowych funkcjonujących w MPK SA w Krakowie (Piotr Jurczyk z NSZZ Solidarność oraz Robert Nagraba ze Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej).  Bardzo dobrych wyników w konkursie gratulował wszystkich kierownikom stacji Sławomir Suchoszek, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.  

Konkurs na najlepszą stację obsługi organizowany jest w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie już od kilkudziesięciu lat. Kierownicy trzech najlepszych stacji otrzymują nagrody finansowe, które są przeznaczane na inwestycje poprawiające warunki pracy.