Aktualności

03.03.2023

MPK i Straż Miejska w Krakowie podsumowują kolejny rok współpracy

 


Setki patroli na ulicach, na których najczęściej blokowane są krakowskie tramwaje oraz edukacja najmłodszych poświęcona bezpieczeństwu na drodze – to najważniejsze elementy wspólnych działań w 2022 roku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie i Straży Miejskiej Miasta Krakowa, wynikające z obowiązującego porozumienia o współpracy obu jednostek.

Najważniejszym elementem tej współpracy, z punktu widzenia pasażerów, była troska o zmniejszenie liczby przypadków blokowania torowisk przez nieprawidłowo zaparkowane samochody. W 2022 roku strażnicy miejscy i inspektorzy ruchu MPK brali udział w 24 wspólnych akcjach w ramach akcji „Wystarczy 1 metr”, podczas których ujawniono pond 250 wykroczeń. Aż 107 przypadków dotyczyło tamowania i blokowania ruchu pojazdom komunikacji miejskiej (76 przypadków powyżej 5 minut). Ich powodem były samochody zaparkowane zbyt blisko torowiska, co uniemożliwiało przejazd tramwajom. Najczęściej blokowana była ul. Długa – 66 razy (76 powyżej 5 minut). Podobne problemy pojawiały się także na innych ulicach: Zwierzynieckiej (21 przypadków, z czego 15 powyżej 5 minut), Karmelickiej (8 przypadków, z czego 7 powyżej 5 minut), św. Wawrzyńca (8 przypadków, z czego 2 powyżej 5 minut), Rakowickiej (2 przypadki, każde powyżej 5 minut) oraz Piłsudskiego (2 przypadki, z czego 1 powyżej 5 minut).

Warto zaznaczyć, że liczba zatrzymań tramwajów z powodu nieprawidłowo zaparkowanych samochodów w 2022 roku było mniejsza w porównaniu do 2021 roku o cztery przypadki.

W 2022 roku strażnicy miejscy i inspektorzy ruchu MPK skupiali się także na działaniach profilaktycznych. Przeprowadzili wspólnie 34 godziny zajęć w szkołach, w których brały udział dzieci i młodzież. Głównym tematem tych zajęć było bezpieczeństwo na drodze i w pojazdach komunikacji miejskiej.

W ramach działań profilaktycznych w monitorach zamontowanych w tramwajach i autobusach były także wyświetlane filmy poświęcone problemowi blokowania tramwajów oraz zajmowania przez osoby nieuprawnione miejsc parkingowych zarezerwowanych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.