Aktualności

06.10.2022

22 nowoczesne autobusy elektryczne dla Krakowa dzięki Funduszom Europejskim

W przyszłym roku na ulice Krakowa wyjadą 22 nowoczesne autobusy elektryczne. Ich zakup będzie możliwy dzięki blisko 59 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich i jest kontynuacją rozbudowy zeroemisyjnej floty autobusów krakowskiego MPK. Umowę dotacyjną umożliwiającą inwestycję podpisali dziś marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz przedstawiciele MPK SA w Krakowie prezes zarządu Rafał Świerczyński i Katarzyna Bury, członek zarządu. W wydarzeniu wziął również udział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

2 440 pasażerów będą mogły jednocześnie przewieźć nowoczesne, klimatyzowane, niskopodłogowe zeroemisyjne autobusy elektryczne, które uda się kupić dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W sumie flota krakowskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego zwiększy się o 18 przegubowych pojazdów (18 m) o minimalnej pojemności 120 osób oraz 4 mniejsze autobusy standardowej długości (12 m) w których jednorazowo zmieści się min. 70 osób.

Pojazdy będą napędzane silnikiem elektrycznym, a układ napędu ma odzyskiwać energię hamowania i wykorzystywać ją do doładowania magazynów energii lub ogrzewania. Co istotne, autobusy będą wyposażone w urządzenia magazynujące energię elektryczną na potrzeby trakcyjne tj. baterie, akumulatory czy superkondensatory. Umożliwi to ładowanie ich za pomocą złącza plug-in oraz pantografu.

Nowe pojazdy będą nie tylko ekologiczne, ale także bezpieczne i komfortowe dla pasażerów. Każdy z autobusów będzie klimatyzowany i monitorowany. W czasie jazdy pasażerowie będą mogli skorzystać z portów USB do ładowania urządzeń elektrycznych. Dla osób z niepełnosprawnościami przewidziano specjalnie wydzieloną przestrzeń  oraz platformę, która ułatwi podróż osobom poruszającym się na wózkach.

***

Projekt Rozbudowa zeroemisyjnej floty autobusów elektrycznych w celu obsługi systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie – kontynuacja został dofinansowany w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.