Aplikacja Tele-bus Kraków oraz strona www do zamawiania usługi

Zapraszamy do korzystania z aplikacji „TELE-BUS Kraków” oraz strony www do składania zamówień na usługę Tele-bus. Aplikacja „TELE-BUS Kraków” jest dostępna w Sklepie Google oraz Apple Store, a narzędzie oparte o stronę www jest dostępne pod adresem https://telebus.mpk.krakow.pl/TelebusBooking

 

Rozwiązania umożliwiają składanie zamówień na przejazdy realizowane przez MPK S.A. w Krakowie w ramach usługi Tele-bus (usługa transportu na żądanie), na obszarze Kraków Płaszów – Rybitwy, w godzinach określonych w Regulaminie świadczenia usługi Tele-bus, który jest dostępny pod adresem http://www.mpk.krakow.pl/pl/tele-bus/regulamin/

 

Po dokonaniu rejestracji, Pasażer ma możliwość złożenia zamówienia na pojedynczy lub wielokrotny przejazd (tzw. zamówienie okresowe) pomiędzy przystankami Tele-bus. Składając zamówienie należy podać: datę przejazdu, przystanek początkowy i końcowy, godzinę odjazdu z przystanku początkowego lub godzinę przyjazdu do przystanku końcowego oraz liczbę przewożonych osób, a dla zamówień okresowych daty początkowe i końcowe zamówienia. Ponadto, w przypadku przejazdu osoby niepełnosprawnej, istnieje możliwość rezerwacji miejsca dla wózka inwalidzkiego. Przystanki Tele-bus można wybrać w aplikacji z listy przystanków lub wskazując przystanek Tele-bus na mapie. Informacja o statusie zamówień oraz przypomnienia o zbliżających się przejazdach mogą być wysyłane do Pasażera jako wiadomości SMS lub wiadomości mailowe. W przypadku przypomnień można ustalić czas w jakim ma być wysłana wiadomość, np. 30 minut przed planowanym przyjazdem autobusu. Narzędzia pozwalają na sprawdzenie statusu i historii zamówień, tego czy zamówienia zostały przyjęte do realizacji (zaplanowane), zrealizowane lub niestety odrzucone. Dodatkowo, w aplikacji, Pasażer, czekając na przyjazd autobusu, ma możliwość śledzenia pozycji pojazdu na mapie dostępnej w aplikacji.

 

Ponieważ jest to usługa transportu na żądanie, gdzie przejazdy autobusów są planowane w oparciu o zamówienia złożone przez Pasażerów, narzędzia posiadają funkcję umożliwiającą anulowanie zamówienia – prosimy o korzystanie z tej funkcji w przypadku rezygnacji z przejazdu, dzięki czemu inny Pasażer będzie mógł skorzystać z usługi Tele-bus.

 

Narzędzia pozwalają także na modyfikowanie przez Pasażera takich danych jak: login, hasło oraz adres email. W przypadku konieczności modyfikacji numeru telefonu komórkowego prosimy o kontakt z Dyspozytorem Tele-bus, pod numerem infolinii (12) 254 17 17.

 

Osoby obecnie korzystające z usługi Tele-bus, które dotychczas składały zamówienie na usługę telefonicznie, zostały już zarejestrowane w aplikacji, a ich tymczasowym loginem jest numer systemowy (ID) Pasażera. W celu uzyskania hasła do aplikacji osoby te powinny skorzystać z funkcji odzyskania uwierzytelnień (przycisk „Zapomniałeś czegoś?” na stronie logowania). Następnie powinny zalogować się do systemu i uzupełnić brakujące dane, np. nowy login, adres email, oraz zmienić hasło. 

 

Dodatkowo Aplikacja „TELE-BUS Kraków” została przygotowana także w angielskiej i włoskiej wersji językowej, a strona www jest dostosowana do obsługi przez osoby niepełnosprawne zgodnie z wymaganiami standardu WCAG 2.1.


 

Korzystanie z aplikacji „TELE-BUS Kraków” oraz strony www do zamawiania usługi Tele-bus - Najczęściej zadawane pytania.

 

Uwaga: najnowsze informacje nt. usługi Tele-bus są dostępne na stronie https://www.mpk.krakow.pl/pl/tele-bus/

 

1.      1. Co to jest usługa Tele-bus?

Usługa Tele-bus jest usługą transportu na żądanie świadczona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, polegającą na organizowaniu jednorazowych lub cyklicznych przejazdów pojazdów zgodnie z zamówieniem Pasażera, na obszarze świadczenia usługi (obecnie Kraków-Płaszów/Rybitwy). Mapa przystanków jest dostępna pod adresem http://www.mpk.krakow.pl/pl/tele-bus/obszar-funkcjonowania/

 

2.      2. Ile kosztuje przejazd Tele-busem?

Opłata za przejazd jest zgodna z aktualną Uchwałą Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, natomiast zamówienie usługi Tele-bus jest bezpłatne.

Korzystając z usługi Tele-bus stosujemy bilety komunikacji miejskiej używane w regularnym transporcie publicznym, z zachowaniem wszystkich ulg przysługującym poszczególnym grupom Pasażerów. Ponadto zachowują ważność okresowe bilety sieciowe.

 

3.      3. W jakich dniach i godzinach działa usługa Tele-bus?

Usługa działa od poniedziałku do piątku w godz. od 5:30 do 23:00 i w soboty, niedziele i święta w godz. od 6:00 do 23:00. Szczegółowe informacji nt. sposobu realizacji usługi Tele-bus są zawarte w Regulaminie usługi Tele-bus. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem usługi Tele-bus, który jest dostępny pod adresem http://www.mpk.krakow.pl/pl/tele-bus/regulamin/

  

4.      4. Jak mogę zamówić przejazd Tele-busem?

Usługę Tele-bus można zamówić:

1.            Telefonicznie, dzwoniąc pod numer 12 254 1717 lub 800 54 1717.

2.             Przez stronę www pod adresem https://telebus.mpk.krakow.pl/TelebusBooking  

3.            Przez aplikację na urządzenia mobilne pn. „TELE-BUS Kraków”, dostępną w sklepie Play (urządzenia z systemem operacyjnym Android 6+) oraz w Apple Store (urządzenia z systemem operacyjnym iOS 9+).

Aby skorzystać ze strony www i aplikacji mobilnej należy zarejestrować się jako użytkownik, a następnie złożyć zamówienie. Konto założone przez stronę www jest tożsame z kontem założonym w aplikacji na urządzania mobilnym. Rejestrując się przez stronę www nie trzeba ponownie tego robić w aplikacji i odwrotnie. Założone konto można używać naprzemiennie na stronie www i w aplikacji mobilnej. Jeśli jesteś dotychczasowym Klientem usługi Tele-bus zapoznaj się z kolejnym pytaniem i odpowiedzią.

 

5.     5. Jestem dotychczasowym użytkownikiem Tele-busa. Co się stało z moimi danymi osobowymi podanymi wcześniej? Czy muszę się od początku rejestrować?

Twoje dane osobowe są nadal w systemie Tele-bus i w związku z tym procedura rejestracji w aplikacji/przez stronę www https://telebus.mpk.krakow.pl/TelebusBooking jest uproszczona.

Jednakże jeśli podczas rejestracji podano numer telefonu stacjonarnego konieczny jest kontakt z Dyspozytorem Tele-bus, dzwoniąc pod numer 12 254 1717 lub 800 54 1717, i uzupełnienie danych o numer telefonu komórkowego.

Procedura rejestracji dotychczasowych Klientów korzystających z usługi Tele-bus przebiega jak niżej:

1.                  Uruchom aplikację na urządzenia mobilne lub stronę www usługi.

a)                  Na stronie www wybierz: „Odzyskaj swoje dane uwierzytelniające”.

b)                  W aplikacji mobilnej wybierz: „Zapomniałeś czegoś?”.

2.                  Wpisz numer telefonu, z którego korzystasz podczas zamawiania przejazdów.

3.                  Otrzymasz zwrotnie SMS z tymczasowymi danymi do logowania.

4.                  Wpisz w formatkę logowania otrzymany login i hasło a następnie zaktualizuj w razie potrzeby swoje dane i zmień hasło na takie, którego będziesz stale używał.

5.                  Zapoznaj się z Obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych i Regulaminem usługi.

Teraz już można zalogować się zaktualizowanymi danymi i zamówić przejazd.

 

6.   6. Jestem nowym Klientem (dotychczas nie korzystałem z usługi Tele-bus). W jaki sposób powinienem się zarejestrować na stronie www lub w aplikacji mobilnej?

Aby zarejestrować się w systemie należy:

1.                  Uruchomić proces rejestracji wybierając:

a)                  Na stronie www „Zarejestruj się (nowy użytkownik)”.

b)                  W aplikacji mobilnej „Zarejestruj się”.

2.                  Podać podstawowe dane osobowe, niezbędne do korzystania z usługi przez Internet: Imię, Nazwisko, e-mail, numer telefonu komórkowego. Zwróć szczególną uwagę na poprawny wpis numeru telefonu, w przeciwnym razie numer PIN potwierdzający rejestrację będzie wysłany na numer innego telefonu komórkowego.

3.                  Następnie należy wpisać unikalną nazwę użytkownika (login), który będzie niezbędny podczas logowania oraz ustalić hasło (dla uniknięcia pomyłki – podawane dwukrotnie).

4.                  W kolejnym kroku należy zapoznać się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych i Regulaminem Usługi oraz zaakceptować je.

5.                  Na podany numer telefonu otrzymasz unikalny, pięciocyfrowy kod, który wpiszesz na kolejnym ekranie.

Proces rejestracji został zakończony. Teraz już można zalogować się zaktualizowanymi danymi i zamówić przejazd.

7.      7. Jak zamówić usługę przez stronę www/aplikację mobilną?

Proces zamawiania usługi Tele-bus jest intuicyjny, jednak przed pierwszym skorzystaniem ze strony www lub aplikacji „TELE-BUS Kraków” rekomendujemy zapoznanie się z krótkimi filmami instruktażowymi, które dostępne są poniżej:

 


 

 

Prosimy też o zapoznanie się z Regulaminem usługi Tele-bus dostępnym pod adresem http://www.mpk.krakow.pl/pl/tele-bus/regulamin/, gdzie podane są istotne informacje np. takie jak godziny świadczenia usługi w poszczególne dni tygodnia oraz wymagania związane z zamawianiem usługi np. zamówienia muszą być składane z co najmniej 30 minutowym wyprzedzeniem (nie mniej niż 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia podróży).

Aby zamówić usługę Tele-bus wykonaj poniższe czynności:

1.                  Zaloguj się danymi użytkownika (login i hasło).

2.                  Kliknij „Zarezerwuj”.

3.                  Wybierz z listy przystanek początkowy (Z) i końcowy (DO).

4.                  Zdecyduj, czy będzie to przejazd jednorazowy, czy cykliczny. Uwaga! System obsługuje tylko zamówienia na przejazdy do 14 dni od daty bieżącej.

5.                  Wybierz datę i godzinę zamówionego przejazdu. Uwaga! Zamówienie musi być złożone na co najmniej 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia podróży.

6.                  Wybierz ilość osób, które będą podróżować pojazdem.

7.                  Zaznacz, czy podróżować będą także osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

8.                  Zaznacz, czy chcesz otrzymać powiadomienie e-mailem i lub/SMS na określony czas przed planowaną godziną podróży (zakres wysłania powiadomienia od 5 min do 1 godziny przed rozpoczęciem podróży).

9.                  Zaakceptuj wprowadzone dane i oczekuj na SMS/e-maila o zatwierdzeniu lub odrzuceniu przejazdu. Uwaga! Nie przyjmujemy dwóch i więcej zamówień złożonych przez tego samego Pasażera w tym samym okresie czasu np. przejazd o godz. 12:10 oraz 12:20.

 

8.      8. Nie pamiętam Hasła. Co robić?

Jeśli nie pamiętasz Hasła do swojego konta wykonaj jedną z niżej wymienionych czynności:

a)                  Na stronie www kliknij w „Odzyskaj swoje dane uwierzytelniające”, zaznacz „Odzyskiwanie hasła”, podaj Nazwę użytkownika (login) i numer telefonu i oczekuj na SMS z Twoim dotychczasowym hasłem, o ile podana Nazwa użytkownika i numer telefonu są poprawne.

b)                  W aplikacji mobilnej kliknij w „Zapomniałeś czegoś?” a następnie wybierz: „Hasło”. Na kolejnym ekranie wpisz Nazwę użytkownika (login) i numer telefonu, a następnie oczekuj na SMS z Twoim dotychczasowym hasłem, o ile podana Nazwa użytkownika i numer telefonu są poprawne.

Do odzyskania hasła wystarczy przeprowadzenie jednej sekwencji czynności (na stronie www lub w aplikacji mobilnej).

 

9.     9. Nie pamiętam Nazwy użytkownika (loginu) do swojego konta. Co robić?

Jeśli nie pamiętasz Nazwy użytkownika do swojego konta wykonaj jedną z niżej wymienionych czynności:

a)                  Na stronie www kliknij w „Odzyskaj swoje dane uwierzytelniające”, zaznacz „Odzyskaj nazwę użytkownika”, podaj numer telefonu i oczekuj na SMS z Nazwą użytkownika powiązaną z podanym numerem telefonu.

b)                  W aplikacji mobilnej kliknij w „Zapomniałeś czegoś?” a następnie wybierz: „Nazwa użytkownika”. Na kolejnym ekranie wpisz swój numer telefonu a następnie oczekuj na SMS z Nazwą użytkownika powiązaną z podanym numerem telefonu.

Do odzyskania loginu wystarczy przeprowadzenie jednej sekwencji czynności (na stronie www lub w aplikacji mobilnej).

 

10.   10. Chcę odwołać zamówiony przejazd. Co zrobić?

Jeśli chcesz odwołać zamówiony przejazd, możesz to zrobić w następujący sposób:

1.            Jeśli złożyłeś zamówienie telefonicznie możesz odwołać telefonicznie, dzwoniąc pod numer 12 254 1717 lub 800 54 1717.

2.            Jeśli złożyłeś zamówienie przez stronę www lub aplikację możesz anulować zamówienie za pośrednictwem strony www lub aplikację odpowiednio:

a.       Przez stronę www - po zalogowaniu się do systemu Tele-bus znajdź zaplanowany przejazd w zakładce „Rezerwacje” lub „Zamówienia przyjęte do realizacji” i usuń go klikając na ikonkę „kosza”.

b.       Przez aplikację na urządzenia mobilne - po zalogowaniu kliknij przycisk „Twoje rezerwacje”, znajdź zaplanowany przejazd i usuń go klikając na ikonkę „kosza”.

 

Prosimy o usuwanie przejazdów, z których nie zamierzasz skorzystać – zwalniając miejsce w pojeździe umożliwisz skorzystanie z przejazdu innemu Pasażerowi.

 

11.   11. Chcę zmienić parametry zamówionego przejazdu. Co zrobić?

Jeśli chcesz zmienić dane złożonego zamówienia (np. godzina odjazdu), a nie został on jeszcze zatwierdzony przez MPK (www - status trasy przejazdu „Zaplanowana”, aplikacja – żółta ikona autobusu), możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

1.            Telefonicznie, dzwoniąc pod numer 12 254 1717 lub 800 54 1717.

2.            Przez stronę www  - po zalogowaniu znajdź zaplanowany przejazd i zmień wymagane parametry i zatwierdź je.

3.            Przez aplikację - po zalogowaniu znajdź zaplanowany przejazd, kliknij w ikonę zamówienia, zmień wymagane parametry i zatwierdź je.

Jeśli przejazd już został zatwierdzony, nie można go zmodyfikować. W takim przypadku należy usunąć ten przejazd, a następnie wprowadzić nowy przejazd, o właściwych parametrach.

 

12.   12. Chcę złożyć zamówienie okresowe. Czy jest to możliwe?

Jest możliwe złożenie zamówienia okresowego na taki sam przejazd w wybranym okresie czasu. Należy wybrać zakres czasowy, a następnie wskazać dni tygodnia w jakich ma być realizowana usługa. Np. zamówienie obejmuje okres od dnia 01.09.2021 do dnia 11.09.2021 i przejazd ma być realizowany w następujące dni tygodnia: poniedziałek, środa i sobota.

 

13.  13. Na jakich urządzeniach działa aplikacja na urządzenia mobilne?

Aplikacja działa na urządzeniach wyposażonych w system operacyjny Android w wersji co najmniej 6 lub system iOS w wersji co najmniej 9.

 

14.   14. Jakie przeglądarki obsługują stronę www?

Stronę www można obsługiwać we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome.

 

15.   15. Podczas rejestracji wprowadziłem błędny adres e-mail. Co mam zrobić?

Adres mailowy można zmienić po zalogowaniu się przez stronę www lub aplikację mobilną na swoje konto, w części „Twoje dane”.

 

16.  16. Podczas rejestracji wprowadziłem błędny numer telefonu i w związku z tym nie otrzymałem kodu SMS. Co mam zrobić?

Należy ponownie przeprowadzić proces rejestracji podając poprawny nr telefonu. W przypadku niezakończenia procesu rejestracji dane osobowe wprowadzone do formularza rejestracji nie są nigdzie przechowywane (nie są przechowywane ani w systemie, ani w aplikacji/na stronie www).

 

17.   17. Chcę zaktualizować (zmienić) mój numer telefonu. Jak to zrobić?

Ponieważ podany przez Pasażera numer telefonu komórkowego pełni kluczową rolę przy odzyskiwaniu danych uwierzytelniających zmiana numeru telefonu może być wykonana wyłącznie przez Dyspozytora Tele-bus. W tym celu należy skontaktować się z Dyspozytorem Tele-bus dzwoniąc pod numer 12 254 1717 lub 800 54 1717

 

18.   18. Ukradziono mi telefon. Co robić?

Posiadanymi danymi (login, hasło) możesz zalogować się na dowolnym urządzeniu spełniającym minimalne wymagania techniczne (system operacyjny, wersja przeglądarki). Dla bezpieczeństwa danych zalecamy niezwłoczną zmianę hasła.

 

19. Nie otrzymałem SMS z potwierdzeniem zaplanowanego przejazdu, który ma mieć miejsce za 3 dni.


Planowanie przejazdów w ramach usługi Tele-bus obejmuje dzień bieżący oraz dzień następny. Informacja o zaplanowaniu przejazdu lub niezaplanowaniu (np. z powodu braku miejsc w pojeździe) jest wysyłana za pomocą SMS lub e-mail, w zależności od wyboru Pasażera, odpowiednio:
- jeżeli przejazd ma odbyć się w dniu bieżącym lub dniu następnym planowanie odbywa się w trybie ciągłym i powiadomienia SMS/e-maile są wysyłane na bieżąco.
- jeżeli przejazd ma odbyć się pojutrze planowanie podróży odbywa się danego dnia około godz. 21:00 i wtedy są wysyłane  powiadomienia SMS/e-maile.
- jeżeli przejazd jest planowany na dalsze dni wówczas planowanie przejazdu w systemie Tele-bus będzie wykonane na dwa dni przed dniem podróży około godziny 21:00 i wtedy wysyłany jest SMS/e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji lub odrzucenie zamówienia.

 

20.  20. Nie mogę zaplanować podróży, którą zamierzam odbyć za 3 miesiące.

Usługa Tele-bus może być zamówiona z wyprzedzeniem maksymalnie 14-to dniowym.

 

21.  21. Nie mogę zaplanować podróży, którą zamierzam odbyć za 15 minut.

Usługa Tele-bus musi być zamówiona co najmniej na 30 minut przed planowaną podróżą.

 

22. 22. Na liście przystanków do wyboru nie ma przystanku „Teatr Słowackiego”, „Wiślicka”, „Brożka” itp. i nie mogę zaplanować podróży do tego przystanku.

Usługa Tele-bus jest realizowana wyłącznie na określonym obszarze Kraków Płaszów/Rybitwy. Lista przystanków dostępna w aplikacji mobilnej i na stronie www jest listą kompletną, zawierającą wszystkie przystanki obsługiwane w ramach usługi Tele-bus. Mapa przystanków jest dostępna pod adresem http://www.mpk.krakow.pl/pl/tele-bus/obszar-funkcjonowania/