Menu dla Pasażera - szczegóły

B4

B4 - MAN AG, Nurnberg, Niemcy

B4-527

Z wagonami silnikowymi T4 zakupione zostały wagony doczepne B4 o podobnym wyglądzie zewnętrznym, konstrukcji i wyposażeniu. W ciągu kilkunastu lat uzytkowania w Krakowie wprowadzono liczne drobne modernizacje przystosowując je do miejscowych wymagań i uwarunkowań. Ich eksploatację zakończono w 2008 roku.