Menu dla Pasażera - szczegóły

Regulamin przewozu

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 DOTYCZĄCE PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU POJAZDAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE

 

 

 

Uchwała nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie (tekst jednolity)

Pliki do pobrania

 

Uchwała nr XCV/1279/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie

Pliki do pobrania

 

Uchwała nr XLV/591/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie (z późń. zm.)

Pliki do pobrania

 

Uchwała nr XLV/1585/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie (z późń. zm.)

Pliki do pobrania

 

Uchwała nr LXIV/1418/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie.

Pliki do pobrania

 

Uchwała nr CXI/2903/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie

Pliki do pobrania

 

Uchwała nr XLIV/1181/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/544/08 w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie

Pliki do pobrania

 

Uchwała nr XCII/2519/22 Rady Miasta Krakowa z dnia z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego „Uchwały Rady Miasta Krakowa nr XLIV/544/08” z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie.

 

Pliki do pobrania

 

Uchwała nr CXXIII/3355/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XLIV/544/08 w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie

Pliki do pobrania