ZAMÓWIENIA

10.12.2013 Dostawy części zamiennych do wagonów tramwajowych 105 Na (styki do styczników STT-150, STT-300, części do PTa, LTa, 20PM i ogrzewacze tramwajowe)

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: FZ-281-188/13

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwotę należy wpłacić w Kasie Głównej MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3 (kasa czynna jest: w poniedziałki, środy i piątki  (w dni robocze) w godz. od 9.00 do 13.00, we wtorki i czwartki kasa jest nieczynna)

Wynik postępowania