ZAMÓWIENIA

18.08.2022 Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon dla autobusów komunikacji miejskiej

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.147.2022

 SIWZ wraz z załacznikami dostępny jest na platformie Zamawijącego

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/69944/details