ZAMÓWIENIA

09.08.2022 Sukcesywne dostawy części producentów Continental do autobusów

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.148.2022

 SIWZ wraz z załacznikami dostępny jest na platformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/69145/details