ZAMÓWIENIA

21.07.2022 Świadczenie usługi w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z obiektów MPK S.A. w Krakowie i bezpłatne podstawienie kontenerów na przedmiotowe odpady

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.124.2022

SIWZ wraz z załącznikami  dostępny na platformie zakupowej zamawiającego pod linkiem: Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)