ZAMÓWIENIA

20.07.2022 Zakup imiennych kart na potrzeby MPK S.A. w Krakowie dających dostęp do obiektów sportowych oraz usług rekreacyjnych np. sauna, łaźnia, grota solna, jacuzzi itp. na terenie całego kraju.

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.129.2022

 SWZ wraz z dokumentacją dostępny na platformie zakupowej Zamawiającego pod linkiem: Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)