ZAMÓWIENIA

20.07.2022 Sukcesywne dostawy wykładzin antypoślizgowych oraz sznurów spoinowych

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.136.2022

 SIWZ wraz z załacznikami dostępny jest na platformie zamawiającego

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/67291/details