ZAMÓWIENIA

20.07.2022 Dostawa kart zbliżeniowych

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.125.2022

 SIWZ wraz z załacznikami dostepny jest na platformie

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/67283/details