ZAMÓWIENIA

07.07.2022 Sukcesywne zakupy czujników Nox do silników producenta DAF po regeneracji w systemie wymiennym

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.31.2022

 SIWZ wraz z załacznikami dostępna jest na platformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/65901/details