ZAMÓWIENIA

07.07.2022 Sukcesywne dostawy filtrów producentów Fleetguard, Mann Filter oraz Shurflo do autobusów marki Solaris

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.127.2022

 SIWZ wraz z załacznikami dostepna jest na platformie Zamawiajacego

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/65896/details