ZAMÓWIENIA

13.06.2022 Dostawy umundurowania oraz obuwia i pokrowców

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.116.2022

  SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie Zamawiającego:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/63561/details