ZAMÓWIENIA

10.06.2022 Odbiór i transport wartości pieniężnych z automatów stacjonarnych do sprzedaży biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz odbiór gotówki pochodzącej z automatów mobilnych ze Stacji Obsług MPK S.A.

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.104.2022

 SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie Zamawiającego:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/63484/details