ZAMÓWIENIA

04.05.2022 Sukcesywne zakupy czujników Nox oraz sterowników silnika producenta DAF po fabrycznej regeneracji do taboru autobusowego w systemie wymiennym.

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.118.2022

SIWZ wraz z załaczniami dostepna jest na platformie Zamawiającego 

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/62016/details