ZAMÓWIENIA

09.05.2022 „Najem łączy światłowodowych o dużej przepustowości łączących wybrane lokalizacje MPK S.A. w Krakowie z serwerownią główną na okres 3 lat”

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.106.2022

 SIWZ wraz z załącznikami dostępny na platformie zakupowej Zamawiającego, pod linkiem:

 

Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)