ZAMÓWIENIA

29.04.2022 Remont dachu wraz z wymianą okien dachowych oraz naprawą gzymsu, obrobienie kominów i uzupełnienie kominków wraz z instalacją odgromową w budynku administracyjnym przy ul. Św. Wawrzyńca 13 w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.100.2022

 SIWZ wraz z załącznikami dostępny na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod linkiem:

 

Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)