ZAMÓWIENIA

29.04.2022 Sukcesywne zakupy czujników Nox oraz sterowników silnika producenta DAF po fabrycznej regeneracji do taboru autobusowego w systemie wymiennym.

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.61.2022

 SIWZ wraz z załącznikami dostępne sa na platformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/59324/details