ZAMÓWIENIA

21.04.2022 Sukcesywne dostawy części różnych producentów do autobusów

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.91.2022

 SIWZ wraz z załącznikami dostępny jest na platformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/58354/details