ZAMÓWIENIA

21.04.2022 Sukcesywne dostawy jednostki sterującej producenta Schunk do autobusów

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.90.2022

 SIWZ wraz z załacznikami dostępna jest na platformie Zamawiającego:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/58348/details