ZAMÓWIENIA

21.04.2022 Sukcesywne dostawy części producentów Pro-com, Nordglass do autobusów

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.95.2022

 SIWZ wraz z załącznikami dostępny na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod linkiem

 

Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)

Wynik postępowania