ZAMÓWIENIA

21.04.2022 Sukcesywny zakup części eksploatacyjnych stosowanych w taborze tramwajowym i autobusowym oraz w strukturach zaplecza Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.93.2022

 SIWZ wraz z załacznikami dostepny jest na platformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/57582/details