ZAMÓWIENIA

12.04.2022 Sukcesywne dostawy części producentów Vibroacoustic, Prestolite, Pedro Sanz, El-Cab, Delphi do autobusów

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.79.2022

 SIWZ wraz z załaczniami dostępny jest na stronie

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/57607/details