ZAMÓWIENIA

12.04.2022 Sukcesywne dostawy części producenta Autosan do autobusów

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.85.2022

SIWZ wraz z załącznikami dostępne na Platformie Zakupowej Zamawiającego, pod linkiem:

 

 Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)

Wynik postępowania