ZAMÓWIENIA

12.04.2022 Sukcesywny zakup części eksploatacyjnych stosowanych w taborze tramwajowym produkcji Schalbau; Selectron oraz oświetlenia produkcji Helopal; Jokon; HorPol

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.69.2022

 SIWZ wraz z załącznikami dostępne sa na platformie Zamawiającego 

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/57593/details