ZAMÓWIENIA

12.04.2022 „Dostawy rękawic ochronnych i roboczych oraz innych artykułów BHP i PPOŻ niezbędnych do zabezpieczenia warunków pracy zgodnych z wymogami BPH”

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.80.2022

SIWZ wraz z załącznikami dostępne na Platformie Zakupowej Zamawiającego, pod adresem:

 

 Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)

Wynik postępowania