ZAMÓWIENIA

05.04.2022 Sukcesywne dostawy części producenta VOLVO do autobusów

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.73.2022

 SIWZ wrac z załacznikami dostępne sa na platformie Zamawiającego:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/56942/details