ZAMÓWIENIA

18.01.2022 Dostawy tarcz hamulcowych do wagonów tramwajowych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.189.2021

 SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/50350/details