ZAMÓWIENIA

26.11.2021 Sukcesywne dostawy wykładzin antypoślizgowych, sznurów spoinowych oraz masy do wykładzin

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: Lp.281.159.2021

 SIWZ wraz z załącznikami dostepne są na platformie Zamawiającego:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/45555/details