ZAMÓWIENIA

23.11.2021 Przedłużenie wsparcia technicznego producenta dla oprogramowania VMware

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.154.2021

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/45895/details