ZAMÓWIENIA

18.11.2021 Usuwanie zanieczyszczeń, zabezpieczenie przed graffiti i usuwanie graffiti z budynków i budowli eksploatowanych i pozostających pod nadzorem MPK S.A. w Krakowie, mycie i czyszczenie elewacji budynków

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.138.2021

 SIWZ oraz załączniki dostępne sa na platformie zakupowej Zamawiającego:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/45347/details