ZAMÓWIENIA

16.11.2021 Sukcesywne dostawy ramp inwalidy do modernizowanych i serwisowanych wagonów tramwajowych GT8S, EU8N, 2014N

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.151.2021

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/45108/details