ZAMÓWIENIA

16.11.2021 Sukcesywne dostawy tarcz hamulcowych do autobusów

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.145.2021

 SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/45094/details