ZAMÓWIENIA

09.11.2021 Sukcesywne dostawy styków do wagonów tramwajowych E1, EU8N, GT8S eksploatowanych przez MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.136.2021

SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej Zamawiającego:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/44477/details